THÔNG TIN

Tình hình quản lý, sử dụng đất đai:

Toàn bộ diện tích đất công ty đang sử dụng là đất thuê, trả tiền hàng năm. Giá thuê đất theo quy định của UBND tỉnh.

Tổng diện tích đất thuê: 238.450 m2

 • Khu vực nhà máy xi măng, Cam Hiếu, Cam Lộ: 67.421 m2
 • KV trạm xá, kho vật tư, trạm cân, Cam Hiếu, Cam Lộ: 14.322 m2
 • Kho chứa gạch không nung, Cam Hiếu, Cam Lộ: 6.031 m2
 • Khu vực nhà máy gạch –Phường 4-TP.Đông Hà: 41.725 m2
 • KV nhà máy gạch Linh Đơn-Vĩnh Hòa- Vĩnh Linh: 40.543 m2
 • KV nhà máy gạch Minh Hưng -Ái Tử Triệu Phong: 36.773 m2
 • Khu bãi chứa nguyên liệu xã Cam tuyền-Cam Lộ: 32.944 m2
 • Nhà VP mỏ đá xã Cam tuyền-Cam Lộ: 2.616 m2
 • Showroom Ô tô Lao Bảo
 • Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 7403D
Danh sách đất đai, nhà xưởng :
STT Địa chỉ Diện tích M2 Số Hợp đồng thuê đất Số GCNQSDĐ
1 Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ 67.421 HĐ số:85/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 GCNQSDĐ số: BI 835091
2 Khu phố 1, phường 4, Tp Đông Hà 41.725 HĐ số:87/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 GCNQSDĐ số: BI 835090
3 Thôn Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh 40.543 HĐ số:46/HĐ/TĐ, ngày 21/8/2018 GCNQSDĐ số: BI 835010
4 Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ 11.173 HĐ số:75/HĐ/TĐ, ngày 27/6/2017 GCNQSDĐ số: CH 054420
5 Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ 3.149 HĐ số:76/HĐ/TĐ, ngày 27/6/2017 GCNQSDĐ số: CH 054419
6 Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ 32.944 HĐ số:86/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 GCNQSDĐ số: AO 069844
7 Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ 2.616 HĐ số:84/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 QĐ số:33/QĐ-UBND
8 Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ 6.031 HĐ số:55/HĐ/TĐ, ngày 17/7/2020 GCNQSDĐ số: CT 991609
9 Số 46- Nguyễn Trãi, Tt Ái Tử, huyện Triệu Phong 36.773 HĐ số:28/HĐ/TĐ, ngày 20/5/2019 GCNQSDĐ số: AN 177801
   Cộng: 242.375
Riêng khu đất: 11.173 m2 thuộc thôn Tân Hiếu,xã Cam Hiếu,huyện Cam Lộ,tỉnh Quảng Trị,Công ty Báo cáo chi tiết như sau: Công ty đã lập Báo cáo kế hoạch chi tiết theo tỷ lệ: 1/500 Trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án khu nhà ở cấp 4 để chuyển nhượng cho người lao động và nhân dân trên địa bàn nơi Đơn vị đóng quân.
 • Mặt tiền giáp quốc lộ 9 ( Trên tuyến đường hành lang kinh tế Đông tây)
 • Chiều ngang giáp quốc lộ 9 dài 172,55 m.
 • Mặt tiền phía sau bờ kè Sông Hiếu có tiềm năng phát triển du lịch rộng
 • Chiều ngang giáp bờ kè Sông Hiếu dài 143,77 m