LỊCH SỬ

THỜI GIAN SỰ KIỆN
1992 Nhà máy xi măng Đông Hà được thành lập
2000 Sáp nhập Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Vĩnh Linh vào Công ty xi măng Quảng Trị
2012 Thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
2015 Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng
30/09/2020 Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng nhằm mua thêm 01 nhà máy sản xuất gạch tuynel
 • Công ty cổ phần Minh Hưng được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đông Trường Sơn (tên cũ là Công ty xi măng Quảng Trị) tiền thân là Nhà máy xi măng Đông Hà được xây dựng từ năm 1978 với công suất 1 vạn tấn/năm.
 • Mặc dù bắt đầu từ xuất phát điểm rất thấp nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhà nước, của Tỉnh và sự phấn đấu lao động không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ CNV-LĐ nên Công ty đã phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.
 • Năm 2000, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đây là phần thưởng vô cùng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng.
 • Sau khí được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, cán bộ CNV-LĐ của Công ty ý thức được rằng: phấn đấu để được tặng danh hiệu Anh hùng lao động là rất khó, nhưng giữ gìn và phát huy danh hiệu Anh hùng lao động lại càng khó khăn hơn.
 • Ngoài việc sản xuất những mặt hàng truyền thống như: xi măng và vôi nông nghiệp, công ty đã đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm. Công ty đã đầu tư Nhà máy xi măng lò đứng công suất 8,2 vạn tấn/năm và 02 nhà máy gạch  theo công nghệ lò nung tuynel góp phần thỏa mãn nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn và tạo công ăn việc làm cho ngường lao động, tăng thu nộp ngân sách.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về cổ phần hóa, tháng 11/2012, Công ty cổ phần Minh Hưng được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
 • Để ổn định công tác tổ chức, Công ty đã khẩn trương sắp xếp lại các phòng ban, phân xưởng, xí nghiệp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới theo định hướng của Công ty. Kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao công tác quản lý điều hành.
 • Tổ chức học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân nhằm nắm chắc công nghệ, chủ động trong sản xuất kinh doanh.
 • Sau ổn định công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn đinh, lao động vẫn duy trì đúng theo phương án cổ phần hóa.
 • Song song với công tác đầu tư, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lại các dây chuyền sản xuất trên cơ sở định biên lao động cho từng vị trí sản xuất, tăng hiệu suất lao động. Bố trí lại đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, Công ty chú trọng đầu tư thay thế hệ thống tạo hình, sửa chữa hệ thống nhà xưởng tại các Nhà máy gạch Tuynen; tăng cường quản lý máy móc thiết bị, có kế hoạch đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa và kế hoạch dự phòng vật tư phụ tùng thay thế đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thông suốt, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.
 • Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất nhằm giảm các định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Quản lý tốt các khâu trong quá trình sản xuất từ việc nhập nguyên liệu, chế biến nguyên liệu đến ra sản phẩm; Tăng cường dự trữ nguyên liệu cho 2 nhà máy gạch. Chú trọng chất lượng và mẫu mã sản phẩm, đưa các sản phẩm do Công ty sản xuất vào quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2015.
 • Hiện nay, Công ty đang tập trung đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp công suất 60.000 tấn/năm để góp phần phát triển công nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, giải quyết thêm việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh.
 • Công ty thường xuyên nâng cao kỹ nghệ sản xuất, luôn tìm tòi phát huy sáng kiến và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới nhằm cung cấp cho thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý do khai thác và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, lao động tại chổ; kết hợp các biện pháp hạch toán kinh tế, quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn và định mức kinh tế – kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đó là tiết kiệm cả trong sản xuất và trong chi tiêu.
 • Công ty lấy chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu để giữ vững và mở rộng thị trường, các sản phẩm của công ty như xi măng, gạch tuynen các loại, gạch không nung, gạch terrazzo đều được xác nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015.