NGUỒN

Previous
Next
 • Thực hiện chiến lược nhân tố con người, khâu quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo công ty từng bước cải thiện điều kiện làm việc, tạo điều kiện để công nhân lao động có việc làm thường xuyên, áp dụng hình thức trả lương sản phẩm có thưởng, tạo đòn bẩy kinh tế để mọi người phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập. Tổ chức tốt bữa ăn bồi dưỡng độc hại, nhà trẻ mẫu giáo để người lao động an tâm phấn khởi sản xuất.
 • Chính sách tuyển dụng và đào tạo được Lãnh đạo công ty luôn chăm lo đào tạo và đào tạo lại tay nghề cho công nhân lao động của công ty, vừa nâng cao trình độ kỹ thuật lành nghề, vừa nâng cao nhận thức về quản lý kinh doanh để sử dụng tốt nhất nguồn nội lực, từng bước đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

TỔNG NGUỒN

Tổng: 410 người, trong đó:

 • Hợp đồng dài hạn: 357 người
 • Hợp đồng ngắn hạn: 25 người
 • Hợp đồng Lao động (Hưu trí, chất lượng cao): 28 người

TRÌNH ĐỘ

 • Đại học, thạc sĩ: 26 người
 • Cao đẳng: 14 người
 • Trung cấp: 22 người
 • Sơ cấp: 68 người
 • Dạy nghề thường xuyên: 280 người
 • Lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm công tác bảo hộ an toàn lao động, có đủ quy trình quy phạm, thiết bị kỹ thuật an toàn, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện công tác an toàn bảo hộ lao động cho công nhân lao động, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, tích cực chăm lo sức khỏe đội ngũ công nhân lao động của công ty. Công ty đã phát huy tốt hệ thống lọc bụi sẵn có, Sửa chữa và làm mới các trục đường bê tông trong khu vực và hành lang các nhà xưởng, tạo nên khu làm việc gọn gàng, phong quang, trồng thêm cây xanh bao quanh các nhà xưởng và nơi công cộng với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và CNVC – LĐ trong phong trào “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Đến nay Công ty thực sự là cở sản xuất an toàn cho người lao động.